ul. Rakietowa 38,  54-615 Wrocław      +48 713 065 656    +48 721 004 004     pn.-pt. 7:00 – 20:00

Partner Medyczny Klubu

ul. Rakietowa 38,  54-615 Wrocław      +48 713 065 656    +48 721 004 004     pn.-pt. 7:00 – 20:00

Partner Medyczny Klubu

Inspektor Ochrony Danych na stronie www

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję sprawuje Katarzyna Lamczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: IODO@dynamicmedicalcenter.pl.