ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław
+48 721 004 004
+ 48 71 306 56 56
pon. - pt.  07:00-20:00
Umów wizytę
Umów wizytę
Absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek studiów i specjalność oraz profil kształcenia: Psychologia kliniczna, dodatkowa specjalność: Psychoterapia i terapia seksualna. Studia podyplomowe z zakresu Psychoonkologii w praktyce klinicznej ukończyła na wydziale lekarskim Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Pani Ewa jest terapeutą Systemowej Terapii Rodzin, Trenerem/Coachem Rozwoju Osobowości, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów - Doradców i Trenerów Transformacji Neurolingwistycznej. Licencjonowana interwentka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i członek Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.
Ukończyła I stopień szkolenia EMDR Europe Accredited Trainer, jest członkiem i terapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mając na uwadze dobro swoich Pacjentów/Klientów dba o ciągły rozwój swoich kwalifikacji i pogłębianie wiedzy poprzez udział w licznych szkoleniach.

cross