ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław
+48 721 004 004
+ 48 71 306 56 56
pon. - pt.  07:00-20:00
Umów wizytę

Diagnostyka laboratoryjna


Nazwa podstawowa badania
Cena
Materiał do badania
Wynik (dni robocze)
Badania podstawowe i biochemiczne
Mocz - badanie ogólne
16,00 zł
mocz
1
OB
11,00 zł
krew EDTA
1
Morfologia krwi (pełna)
17,00 zł
krew EDTA
1
Morfologia krwi (podstawowa)
15,00 zł
krew EDTA
1
Rozmaz krwi (manualnie)
15,00 zł
krew EDTA
1
PT (INR)
15,00 zł
osocze cytrynian
1
APTT
17,00 zł
osocze cytrynian
1
Fibrynogen
19,00 zł
osocze cytrynian
1
D-dimer, ilościowo
57,00 zł
osocze cytrynianowe
1
Glukoza
13,00 zł
osocze fluorek/surowica
1
Elektrolity (Na, K)
24,00 zł
surowica
1
Sód (Na)
14,00 zł
surowica
1
Potas (K)
14,00 zł
surowica
1
Lipidogram (CHOL, HDL LDL, TG)
33,00 zł
surowica
1
Cholesterol całkowity
14,00 zł
surowica
1
Cholesterol HDL
16,00 zł
surowica
1
Cholesterol LDL met. bezpośrednią
36,00 zł
surowica
2
Triglicerydy
14,00 zł
surowica
1
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
38,00 zł
surowica
1
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)
35,00 zł
surowica
1
ALT
14,00 zł
surowica
1
AST
14,00 zł
surowica
1
Fosfataza zasadowa
14,00 zł
surowica
1
Bilirubina całkowita
14,00 zł
surowica
1
Bilirubina związana
17,00 zł
surowica
1
GGTP
14,00 zł
surowica
1
Cholinoesteraza
16,00 zł
surowica
1 do 2
Dehydrogenaza mleczanowa
14,00 zł
surowica
1
Amoniak
32,00 zł
krew EDTA
2
Lipaza
30,00 zł
surowica
1 do 2
Amylaza
15,00 zł
surowica
1
Mocznik
15,00 zł
surowica
1
Kreatynina
13,00 zł
surowica
1
Klirens kreatyniny
21,00 zł
surowica/DZM
1
Cytatyna C
79,00 zł
surowica/osocze heparynowe
5 do 7
Kwas moczowy
13,00 zł
surowica
1
Białko całkowite
13,00 zł
surowica
1
Albumina
13,00 zł
surowica
1
Proteinogram
35,00 zł
surowica
1
Żelazo
13,00 zł
surowica
1
Ferrytyna
48,00 zł
surowica
1 do 2
Wapń całkowity
13,00 zł
surowica
1
Wapń zjonizowany
20,00 zł
surowica
1 do 2
Chlorki
22,00 zł
surowica
1
Fosfor nieorganiczny
13,00 zł
surowica
1
Magnez
13,00 zł
surowica
1
Badanie kału
Kał - badanie ogólne
27,00 zł
kał
2
Kał - pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym
19,00 zł
kał
2
Badanie kału - pasożyty jelitowe - Parasep SF
38,00 zł
kał
5
Owsiki (wymaz parazytologiczny)
17,00 zł
szkiełko
2
Kał - G. lamblia met. ELISA
46,00 zł
kał
2
Kał - krew utajona (bez diety)
30,00 zł
kał
2
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)
160,00 zł
kał
14 do 20
Kał - rota i adenowirusy
64,00 zł
kał
2 do 4
Markery odczynów zapalnych i chorób rematoidalnych
CRP, ilościowo
22,00 zł
surowica
1
Prokalcytonina, ilościowo
145,00 zł
surowica
1
ASO, ilościowo
23,00 zł
surowica
1
RD, ilościowo
23,00 zł
surowica
1
Odczyn Waalera-Rosego
19,00 zł
surowica
1
Anty - CCP
94,00 zł
surowica
3
Alfa 1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid)
35,00 zł
surowica
3
Haptoglobina
52,00 zł
surowica
1 do 2
SLE, półilościowo
35,00 zł
surowica
1
Alfa-1-antytrypsyna w kale
82,00 zł
kał
11
Elastaza trzustkowa w kale
213,00 zł
kał
14 - 20
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
CK
18,00 zł
surowica
1
CK-MB, aktywność
41,00 zł
surowica
1 do 2
Hs Troponina-I
52,00 zł
surowica
1
Mioglobina
55,00 zł
surowica
3
Nt pro-BNP
159,00 zł
osocze EDTA
1 do 2
Hematologia
Retikulocyty
15,00 zł
krew EDTA
1
Serologia
Grupa krwi
55,00 zł
krew żylna/EDTA
3
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.)
119,00 zł
krew żylna/EDTA
10
Grupa krwi z Kartą identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.) niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku
69,00 zł
krew żylna/EDTA
10
P/c. odpornościowe
55,00 zł
krew żylna/EDTA
3
Bezpośredni test antyglobulinowy
38,00 zł
krew żylna/EDTA
3
Badanie konsultacyjne w RCKiK
krew żylna/EDTA
7
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH
27,00 zł
surowica
1
FT4
29,00 zł
surowica
1
FT3
29,00 zł
surowica
1
T4
34,00 zł
surowica
1
T3
34,00 zł
surowica
1
Anty-TPO
53,00 zł
surowica
1
Anty-TG
53,00 zł
surowica
1 do 2
P/c. p. receptorom TSH
95,00 zł
surowica
3 do 5
Tyreoglobulina
69,00 zł
surowica
3
Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne
FSH
35,00 zł
surowica
1
LH
35,00 zł
surowica
1
Estradiol
36,00 zł
surowica
1
Progesteron
36,00 zł
surowica
1
Prolaktyna
36,00 zł
surowica
1
Makroprolaktyna
135,00 zł
surowica
8
Beta-HCG (total) badanie do Prisca - ap. Immulaite
49,00 zł
surowica
1
HCG wolna podjednostka beta
83,00 zł
surowica
1
Estriol wolny
63,00 zł
surowica
1 do 2
PAPP-A
83,00 zł
surowica
1 do 2
Prisca - raport
69,00 zł
inny
do 5
Beta-HCG (total) ap. Roche
36,00 zł
surowica
1
DHEA S04
49,00 zł
surowica
1
DHEA
69,00 zł
surowica
10
Androstendion
62,00 zł
surowica
3
Testosteron
36,00 zł
surowica
1
Testosteron wolny
82,00 zł
surowica
14
SHBG
49,00 zł
surowica
10 do 14
17-hydroksyprogesteron
64,00 zł
surowica
10
Diagnostyka anemii
Transferyna
38,00 zł
surowica
1 do 2
Witamina B12
48,00 zł
surowica
1
Kwas foliowy
49,00 zł
surowica
2
Erytropoetyna
57,00 zł
surowica
1 do 2
TIBC ( Fe++, UIBC, %
wysycenia transferyny )
27,00 zł
surowica
1
UIBC
20,00 zł
surowica
1
Diagnostyka cukrzycy
Hemoglobina glikowana
met. HPLC
51,00 zł
krew EDTA
6
Fruktozamina
73,00 zł
surowica
14 do 16
Insulina
45,00 zł
surowica
1
C-peptyd
49,00 zł
surowica
1 do 2
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)
17,00 zł
surowica
1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)
26,00 zł
surowica
1
Test tolerancji glukozy (2pkt, 75g, 2h)
17,00 zł
surowica
1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)
17,00 zł
surowica
1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)
26,00 zł
surowica
1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)
17,00 zł
surowica
1
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2)
120,00 zł
surowica
1
Insulina po obciążeniu (0,1)
80,00 zł
surowica
1
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1)
80,00 zł
surowica
1
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2)
80,00 zł
surowica
1
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
Parathormon (intact)
48,00 zł
osocze, krew EDTA/surowica
1
Osteokalcyna
79,00 zł
surowica
2
Fosfataza kwaśna
18,00 zł
surowica
2
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny
62,00 zł
surowica
2
C-telopeptyd kolagenu typu I
138,00 zł
surowica
16
Pyrylinks D w moczu
133,00 zł
surowica
5
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2
199,00 zł
surowica
7 do 10
Witamina D3 metabolit 25 (OH)
73,00 zł
surowica
3
Inne hormony i metabolity
ACTH
42,00 zł
osocze EDTA
1
Kortyzol
42,00 zł
surowica
2
Aldosteron
61,00 zł
surowica
10
Hormon wzrostu
48,00 zł
surowica
1
Diagnostyka chorób nowotworowych
PSA całkowity - antygen sp. dla prostaty
41,00 zł
surowica
1
PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty
50,00 zł
surowica
1
Fosfataza kwaśna sterczowa
38,00 zł
surowica
2
CEA - marker jelita
grubego, trzustki, żołądka, wątroby
41,00 zł
surowica
1
AFP - marker wątroby
42,00 zł
surowica
1
ROMA (Ca 125 + HE4 +
Algorytm oceny ryzyka)
- diagnostyka raka
jajnika
153,00 zł
surowica
2
HE4 - marker raka jajnika
48,00 zł
surowica
2
CA 125 - marker raka
jajnika
48,00 zł
surowica
1
CA 15-3 - marker raka
piersi i jajników
48,00 zł
surowica
1
CA 19-9 - marker raka
trzustki, dróg żółciowych i żołądka
92,00 zł
surowica
1
TPS - marker proliferacji k. nowotworowych
110,00 zł
surowica
10
SCC Ag - rak
płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy
70,00 zł
surowica
3
Cyfra 21-1 - marker raka płuc
70,00 zł
surowica
5 do 7
CA 72-4 - marker raka przełyku, jelita grubego
227,00 zł
surowica
5 do 7
CA-50 - marker
nowotworowy m.in. nowotworów przełyku
61,00 zł
surowica
16
Beta-2-mikroglobulina- marker diagnostyki nefrologicznej
167,00 zł
surowica
3
Chromogranina A - marker guzów neuroendokrynnych
390,00 zł
surowica
16
Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1
312,00 zł
krew EDTA/wymaz z policzka
16
Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2
82,00 zł
krew EDTA/wymaz z policzka
16
S100 - marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu
69,00 zł
surowica
5 do 7
NSE - rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca)
188,00 zł
surowica
5 do 7
BETA-HCG WOLNA
PODJEDNOSTKA - marker n. trofoblastu łożyska i jąder
302,00 zł
surowica
3
NMP 22- marker nowotworów pęcherza moczowego
41,00 zł
specjalny pojemnik na mocz, przechowywać w ciemności
18
Układ krzepnięcia
Antytrombina III, aktywność
63,00 zł
osocze cytrynian
1 do 2
Białko C, aktywność
82,00 zł
osocze cytrynian
1
Białko S wolne
119,00 zł
osocze cytrynian
35
Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy
Immunoglobuliny y IgG, IgM, IgA
96,00 zł
surowica
3
IgG
36,00 zł
surowica
3
IgM
36,00 zł
surowica
3
IgA
36,00 zł
surowica
3
Badania moczu
Białko w moczu
13,00 zł
mocz
1
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo
13,00 zł
mocz
1
Wapń w moczu
13,00 zł
mocz
1
Fosfor w moczu
13,00 zł
mocz
1
Magnez w moczu
13,00 zł
mocz
1
Mocznik w moczu
13,00 zł
mocz
1
Kreatynina w moczu
13,00 zł
mocz
1
Kwas moczowy w mocz
13,00 zł
mocz
1
Sód i potas w moczu
19,00 zł
mocz
1
Chlorki w moczu
19,00 zł
mocz
1
Amylaza w moczu
15,00 zł
mocz
1
Infekcje
HBs antygen
29,00 zł
surowica
1
HBs przeciwciała
23,00 zł
surowica
1
HBe antygen
52,00 zł
surowica
4
HBe przeciwciała
52,00 zł
surowica
4
HBc przeciwciała całkowite
52,00 zł
surowica
1
HBc przeciwciała IgM
62,00 zł
surowica
3
HCV przeciwciała
49,00 zł
surowica
1
HAV przeciwciała całkowite
55,00 zł
surowica
3 do 5
HAV przeciwciała IgM
55,00 zł
surowica
3 do 5
HIV Ag/Ab (Combo)
49,00 zł
surowica
1
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty HIV 1 i anty HIV 2
280,00 zł
surowica
7 do 10
Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL
14,00 zł
surowica
1
VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA )
118,00 zł
surowica
7
Toksoplazmoza IgG
48,00 zł
surowica
1
Toksoplazmoza IgM
48,00 zł
surowica
1
Toksoplazmoza IgA
68,00 zł
surowica
12
Toksoplazmoza IgG awidność
104,00 zł
surowica
2 do 4
Różyczka (Rubella virus) IgG
48,00 zł
surowica
1
Różyczka (Rubella virus) IgM
49,00 zł
surowica
1
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność
200,00 zł
surowica
20 do 24
CMV (Cytomegalovirus) IgG
49,00 zł
surowica
1
CMV (Cytomegalovirus) IgM
56,00 zł
surowica
1
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność
108,00 zł
surowica
2 do 4
Mononukleoza zakaźna, jakościowo
30,00 zł
surowica
1
Mycoplasma pneumoniae IgG
57,00 zł
surowica
1 do 2
Mycoplasma pneumoniae IgM
57,00 zł
surowica
1 do 2
Mycoplasma pneumoniae IgA
71,00 zł
surowica
7
Chlamydia pneumoniae IgG
56,00 zł
surowica
1
Chlamydia pneumoniae IgM
65,00 zł
surowica
1
Chlamydia pneumoniae IgA
65,00 zł
surowica
3 do 5
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF
90,00 zł
wymaz
3 do 7
Chlamydia trachomatis IgG
59,00 zł
surowica
1
Chlamydia trachomatis IgM
59,00 zł
surowica
1
Chlamydia trachomatis IgA
59,00 zł
surowica
3 do 5
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF
90,00 zł
wymaz
3 do 7
Helicobacter pylori IgG
47,00 zł
surowica
1
Helicobacter pylori IgA
75,00 zł
surowica
7
Helicobacter pylori w kale
51,00 zł
kał
3 do 7
Helicobacter pylori IgM
80,00 zł
surowica
12
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG
58,00 zł
surowica
3 do 5
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM
58,00 zł
surowica
3 do 5
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA
58,00 zł
surowica
5 do 7
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG
84,00 zł
surowica
16
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM
84,00 zł
surowica
16
Borelioza IgG
61,00 zł
surowica
1
Borelioza IgM
61,00 zł
surowica
1
Borelioza IgG met. western-blot
131,00 zł
surowica
5 do 7
Borelioza IgM met. western-blot
131,00 zł
surowica
5 do 7
Panel TORCH 10 patogenów IgG
195,00 zł
surowica
7 do 10
Toksykologia leki
Lit, ilościowo
43,00 zł
surowica
4
Karbamazepina, ilościowo
51,00 zł
surowica
2
Kwas walproinowy, ilościowo
51,00 zł
surowica
2
Fenytoina, ilościowo
88,00 zł
surowica
2
Autoimmunologia - Diagnostyka chorób tkanki łącznej
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy
56,00 zł
surowica
4
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening
93,00 zł
surowica
7
PPJ (ANA3) met. immunoblot
(16 antygenów)
149,00 zł
surowica
10
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot
(16 antygenów)
166,00 zł
surowica
7
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA
(7 antygenów)
123,00 zł
surowica
7
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA
(7 antygenów)
120,00 zł
surowica
7
PPJ (ANA7) met. ELISA
(9 antygenów)
75,00 zł
surowica
10
PPJ (ANA8) met. DID ENA
(6 antygenów)
67,00 zł
surowica
7
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano
67,00 zł
surowica
7
PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA
(6 antygenów)
79,00 zł
surowica
16
PPJ dsDNA met. IIF
67,00 zł
surowica
12
Autoimmunologia - Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, antyLKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID
194,00 zł
surowica
16
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (antyLKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting
163,00 zł
surowica
21
Autoimmunologia - Diagnostyka choroby trzewnej
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF
81,00 zł
surowica
12
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF
81,00 zł
surowica
12
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
124,00 zł
surowica
16
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF
82,00 zł
surowica
8
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF
82,00 zł
surowica
8
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
131,00 zł
surowica
8
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
93,00 zł
surowica
21
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
93,00 zł
surowica
21
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
156,00 zł
surowica
21
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
81,00 zł
surowica
21
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF
81,00 zł
surowica
21
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
131,00 zł
surowica
21
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA
105,00 zł
surowica
16
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA
105,00 zł
surowica
16
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA
194,00 zł
surowica
16
P/c.p.deamidowanej glaidynie (DGP) IgA met. ELISA
99,00 zł
surowica
16
Autoimmunologia - Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
79,00 zł
surowica
12
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA
79,00 zł
surowica
12
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
137,00 zł
surowica
12
Alergologia
IgE całkowite
32,00 zł
surowica
1
Eozynofilia bezwzględna (manualnie)
21,00 zł
krew EDTA
2
Panel alergenów - mieszany
( 28 alergenów )
199,00 zł
surowica
1 do 2
Panel alergenów
pokarmowych (21 alergenów)
199,00 zł
surowica
1 do 2
Panel alergenów oddechowych
(21 alergenów)
117,00 zł
surowica
1 do 2
Panel oddechowy, alergeny domowe
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel oddechowy trawy, chwasty
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel oddechowy, drzewa
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel oddechowy, zwierzęta
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel pokarmowy, mąka i mięso
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel pokarmowy, owoce
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
Panel pokarmowy, warzywa
(10 alergenów)
117,00 zł
surowica
do 3 dni
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. GP3 mieszanka traw 3
45,00 zł
surowica
10
Panel atopowy- 30 alergenów
238,00 zł
surowica
7
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)
45,00 zł
surowica
3
Panel atopowy (20 alergenów)
199,00 zł
surowica
3
Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)
205,00 zł
surowica
3
Panel pediatryczny DPADx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)
240,00 zł
surowica
3
Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów)
170,00 zł
surowica
3
Panel jady owadów DPADx (osa, pszczoła)
149,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze
183,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko
107,00 zł
surowica
3
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. D70 - Acarus siro
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E7 - odchody gołębia
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)
45,00 zł
surowica
3
IgE sp. I6 - karaluch - prusak
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E1 - sierść kota
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E2 - sierść psa
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E3 - sierść konia
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E201 - pióra kanarka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E86 - pióra kaczki
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E84 - naskórek chomika
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E82 - naskórek królika
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E81 - naskórek owcy
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. G12 - żyto (pyłki)
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. T3 - brzoza
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. T4 - leszczyna
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. T2 - olcha
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. T14 - topola
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. T12 - wierzba
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. W9 - babka lancetowata
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. W6 - bylica pospolita
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. W10 - komosa biała
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. M5 - Candida albicans
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. M4 - Mucor racemosus
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. M1 - Penicillium notatum
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F1 - białko jajka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F245 - jajko całe
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F75 - żółtko jajka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F78 - kazeina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F2 - mleko krowie
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F81 - ser cheddar
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F11 - gryka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F6 - jęczmień
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F8 - kukurydza
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F7 - owies
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F4 - pszenica
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F9 - ryż
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F14 - soja
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F5 - żyto
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F88 - baranina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F284 - indyk
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F83 - kurczak
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F26 - wieprzowina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F27 - wołowina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F3 - dorsz
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F40 - tuńczyk
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F15 - fasola
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F12 - groch
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F31 - marchew
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F244 - ogórek
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F86 - pietruszka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F25 - pomidor
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F85 - seler
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F35 - ziemniak
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F48 - cebula
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F92 - banan
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F94 - gruszka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F49 - jabłko
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F84 - kiwi
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F33 - pomarańcza
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F44 - truskawka
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F105 - czekolada
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F93 - kakao
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F221 - kawa
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F89 - gorczyca
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F277 - koperek
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F280 - pieprz czarny
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F17 - orzech leszczyny
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F256 - orzech włosk
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. F13 - orzech ziemny
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. I3 - jad osy
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. I1 - jad pszczoły
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. I71 - jad komara
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. O1 - bawełna
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. K20 - wełna
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. K82 - latex
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. C204 - amoxycylina
41,00 zł
surowica
3
IgE sp. P1 - glista ludzka
41,00 zł
surowica
3
Mikrobiologia
Mocz posiew (bad. bakter.)
53,00 zł
mocz
4
Krew posiew (bad. bakter.)
53,00 zł
krew
7
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)
53,00 zł
krew
7
Kał posiew (bad. baketr.)
53,00 zł
kał
7
Posiew w kierunku Yersinia (bad. bakter.)
62,00 zł
kał
7
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)
62,00 zł
kał
3
Mykogram
9
Kał (bad. mykol.)
53,00 zł
kał
7
Krew posiew (bad. mykol.)
53,00 zł
krew
7
Mocz posiew (bad. mykol.)
53,00 zł
mocz
7
Nasienie posiew (bad. mykol.)
53,00 zł
nasienie
7
Plwocina posiew (bad. mykol.)
53,00 zł
plwocina
7
Koronawirus SARS-CoV-2
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo
110,00 zł
surowice
do 3
cross